Dimarts, 18 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Normativa urbanística

Informació general de la secció


-tota la documentació i acords que es puguin prendre referent a la matèria urbanística-

 

 

La present secció neix amb la vocació de donar un servei més directe i eficaç a tot aquell interessat legítim o tercer que vulgui tenir accés a la normativa urbanística del municipi.

 

Es ben sabut el procés de tramitació del que ha d’ésser el nou instrument de planejament general, altrament anomenat Pla d’ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’està duent a terme. Per tal d’afavorir una informació més àgil, serà objecte d’aquesta secció fer el seguiment  dels tràmits d’informació pública i d’audiència als interessats, penjar la documentació per a què es doni compliment a l’article 8 de la Llei d’urbanisme en la redacció donada pel Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, i un cop s’hagi aprovat definitivament, establir la normativa definitiva de l’àmbit afecte.

 

 

 
Mapa Web