Dijous, 13 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

LLAR D'INFANTS

06/03/2009

DIRECTRIUS PER A LA PREINSCRIPCIÓ I INCRIPCIÓ


Foto

-PUBLICAT EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT LES NORMES QUE HAN DE REGIR PER A LA INSCRIPCIÓ DELS INFANTS EN ELS CENTRES EDUCATIUS EN GENERAL I EN LES LLARS EN PARTICULAR-
Quant al calendari: Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants o a les escoles bressol en els ensenyaments sufragats amb fons públics poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 17 d’abril de 2009. El calendari ha d’estar comprès entre el 27 d’abril i el 19 de juny de 2009.
En cas de no establir cap calendari propi, i per a la resta de municipis que no hagin assumit aquestes competències, el calendari és el següent: Període de presentació de sol·licituds: entre el 4 i el 15 de maig de 2009, ambdós inclosos. Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 22 de maig de 2009. Termini de reclamació a les relacions baremades: 25, 26 i 27 de maig de 2009. Publicació de la relació deinitiva d’alumnat admès: 2 de juny de 2009. Període de matrícula: del 8 al 12 de juny de 2009, ambdós inclosos. Per altres qüestions podeu consultar el document annexat.


Informació addicional :


Mapa Web