Dimarts, 18 De Desembre De 2018
Plaša de la Trobada s/n, Montferrer i Castellb˛ - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Edictes i Anuncis

23/10/2010

tramitaciˇ diferenciada CatÓleg de Masies i Cases Rurals del POUM municipalPublicat al BOPLL n˙m 145 de 19/10/2010

EDICTE 11303

El Ple de lĺAjuntament, reunit en sessio extraordinaria de data 17

de setembre de 2010, per acord unanim favorable dels assistents,

va decidir el seguent:

Primer

Cataleg de Masies i Cases Rurals de la resta de documentacio del

POUM municipal aprovat inicialment.

. Acordar la desvinculacio i la tramitacio diferenciada del

Segon

Urbanistica aprovada, per tal de poder fer viable la tramitacio

dĺun Pla Especial del Cataleg de Masies i Cases Rurals del

municipi de Montferrer-Castellbo.

. Realitzar els canvis normatius pertinents de la Normativa

Tercer

siguin escaients.

. Traslladar el present acord als organismes publics que

Quart

Provincia de Lleida, web municipal, taulell municipal.

. Publicitar aquest acord en els butlleti oficial de la

CinquŔ

recursos administratius, sens perjudici de la formulacio de les

observacions que hagin pogut concorrer.

Montferrer, 17 de setembre de 2010

LĺAlcalde, Ramon Fierro Rugall

. Informar que, contra els apartats anteriors no hi cabenf 

AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBĎMapa Web