Divendres, 19 De Octubre De 2018
Plaįa de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbō - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Edictes i Anuncis

24/08/2010

control i tinenįa d'animals i creaciķ d'un fitxer de protecciķ de dadesEdicte de data 21 d'agost de 2010, núm. 116, pāg. 77:

AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBŌ

ANUNCI 9469

Aprovaciķ inicial de la modificaciķ de l’ordenanįa núm. 27,

reguladora del control i tinenįa d’animals i creaciķ d’una fitxa

de protecciķ de dades

En el Ple de la Corporaciķ Municipal de data 29 de juliol de

2010, entre d’altres assumptes, i pel vot favorable subscrit per la

unanimitat dels membres assistents a l’acte, s’aprovā inicialment

la modificaciķ de l’Ordenanįa Reguladora número 27 reguladora

del control i tinenįa d’animals i creaciķ d’una fitxa de protecciķ

de dades de carācter personal relativa al “registre municipal

d’animals”. Al mateix temps, s’acordā, sotmetre l’acord

d’aprovaciķ inicial de la modificaciķ i la creaciķ del fitxer

protegit a un trāmit d’informaciķ pública durant un termini de

trenta dies, mitjanįant la publicaciķ d’anunci al

de la Província

municipal; per a la formulaciķ de reclamacions i alˇlegacions. En

el supōsit que es presentin reclamacions o alˇlegacions, aquestes

hauran de ser resoltes per l’Ajuntament en Ple. En cas contrari,

l’acord d’aprovaciķ inicial esdevindrā definitiu.

Montferrer, 2 d’agost de 2010

L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

Butlletí Oficial, al tauler d’anuncis de la Corporaciķ, i en el webf Mapa Web